Çerez Örnek

Çalışma Alanları

 

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Ege Üniversitesi Gözlemevi kurulduğundan bu yana Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nün laboratuvarı işlevini sürdürmektedir. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nün lisans ve lisansüstü öğrencilerine eğitim ve öğretim hizmeti verilmektedir. Bölüm araştırmacıları başta olmak üzere diğer üniversitelerdeki benzer bölümlerin araştırmacılarına gözlem ve ölçüm olanakları sağlanmaktadır. Bilimsel araştırma sonuçlarına dayanan yayınlar yapılmaktadır. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü araştırmacıları tarafından Gözlemevi olanakları kullanılarak çeşitli alanlarda bilimsel çalışmalar yürütülmektedir.

 

Bilimsel Çalışma Konuları:

Yıldızların Yapısı ve Evrimi

Çift Yıldızlar

Soğuk Yıldızlarda Manyetik Etkinlik

Uzun Dönemli Değişimler

Galaktik Yıldız kümeleri

Flare Yıldızları

Yıldız Sismolojisi

Gezegenli Yıldız Sistemleri

 

TOPLUMA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Bilimsel araştırmaların yürütüldüğü bir uygulama ve araştırma merkezi olmanın yanısıra Astronomi’yi ve bilimi topluma tanıtma ve sevdirme görevi de üstlenmektedir. Bu amaçla Bilim - Toplum Etkinlikleri düzenlenmektedir. Astronomi’ye meraklı herkes için ziyaret programları ve bilim eğitim etkinlikleri düzenlenerek gökolayları, gökcisimleri ve evrenin yapısı hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca yıl içinde önemli gök olaylarının olduğu özel günlerde toplumun her kesimine yönelik olarak çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Diğer yandan eğitim kurumları öncelikli olmak üzere, kurumsal ziyaretler belirli bir program çerçevesinde kabul edilmektedir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ