Çerez Örnek

Yönetim


Akademik Kadro

Gözlemevimiz 1967 yılında Fen Fakültesine bağlı “Ege Üniversitesi Rasathanesi” adıyla tüzel kişilik kazanmış, yönetmeliği, Senatonun 26.12.1967 tarih ve 30-3 sayılı kararıyla kabul edilip 27.01.1968 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Ege Üniversitesi Rasathanesi, 5.11.1976 tarihinde Ege Üniversitesi Gökbilimleri Araştırma Enstitüsü adıyla enstitü̈ statüsüne kavuşmuştur. 18.05.1976 tarihinde yürürlüğe giren 2010 sayılı kanunla bu enstitüye 2 profesör, 3 doçent, 6 asistan, 4 uzman ve 4 araştırıcı kadrosu tahsis edilmiştir. Daha sonrasında, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesinin yürürlüğe girmesinden sonra enstitü sıfatı kalkmış ve Ege Üniversitesi Senatosu’nun 13.04.1982 tarihli kararıyla Fen Fakültesine bağlı Ege Üniversitesi Gökbilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi şekline dönüştürülmüştür. Üniversitelerde akademik kadroları yeniden düzenleyen 78 sayılı KHK nin 16.09.1983 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra, akademik açıdan Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’ne bağlı olarak eğitim ve bilimsel çalışmalara devam edilmiştir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ