Çerez Örnek

Prof. Dr. Abdullah Kızılırmak

Prof. Dr. Abdullah KIZILIRMAK

(1925 – 1983 )

 

 

Prof. Dr Abdullah Kızılırmak Ege Üniversitesi Gözlemevinin kurucusudur. 

 

 

1955-1956 öğretim yılında iki fakültesi ile (Tıp ve Ziraat) kurulan Ege üniversitesinin üçüncü̈ fakültesi olan Fen Fakültesi 1961-1962 öğretim yılında kurulmuştur. Fakültenin Astronomi Kürsüsü̈, 1962 - 1963 öğretim yılında Matematik Kürsüsü'nün yönetiminde kurulmuş ve öğretim faaliyetine geçmiştir. Başlangıçta kadrosunda öğretim üyesi bulunmadığından, astronomi derslerini, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’nden Doç. Dr. Abdullah Kızılırmak ve As. Dr. Rümeysa Kızılırmak, 4 – 31 Ekim 1962 tarihleri arasında, İstanbul Kandilli Rasathanesi'nden Doç. Dr. Muammer Dizer ise 3 - 27 Aralık 1972 tarihleri arasında misafir öğretim üyesi olarak okutmuşlardır. Ayrıca, 15 Ekim 1962 - 11 Ocak 1963 tarihleri arasında Dr. Flecktenstein, yabancı uzman olarak kürsüde çalışmıştır.

Doç. Dr. Abdullah Kızılırmak ve As. Dr. Rümeysa Kızılırmak’ın E.Ü. Fen Fakültesi Astronomi Kürsüsü’ne 8 Ocak 1963 tarihinde atanmaları ile Matematik Kürsüsü’nün yönetiminden ayrılan Astronomi Kürsüsü bağımsız şeklini almıştır. Aynı yıl içerisinde, yönetim ve öğretim hizmetlerini yürütmek üzere atanan ve görevlerine başlayan asistanlar Sezai Hazer, M. .nal Akyol, Şükrü Bozkurt, İlhami Yavuz ile kürsü̈ güçlenmiş ve gelişime yolunu tutmuştur. 1963 - 1964 öğretim yılında İstanbul Fen Fakültesi’nden Doç. Dr. Adnan Kıral ve Doç. Dr. Metin Hotinli’den misafir öğretim üyesi olarak yararlanılmıştır.

Astronomi Kürsüsü kurulurken, astronomi eğitimine yardımcı olmak, okutulan astronomi derslerinin uygulamalarını yapmak, gökbilimcilere yetişme olanaklarını sağlamak, bilimsel araştırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası gözlemevleriyle bilimsel işbirliği kurmak ve halkın astronomiye olan merakına yanıt verecek faaliyetlerde bulunmak amaçlarını gerçekleştirmek için bir gözlemevi kurma çabalarına da girilmiştir. Kürsü kuruluşu sırasında, yönetim ve öğretimde görev alanların tümü, gözlemevinin kuruluş, işleyiş, gözlem ve bilimsel çalışmalarında görev almışlar, onun gelişiminde içtenlikle çalışmışlardır.

Gözlemevinin kuruluşu için bölgenin seçimi Doç. Dr. Abdullah Kızılırmak, Doç. Dr. Recep Egemen ve yabancı uzman Dr. Fleckenstein’dan kurulu komisyon tarafından yapılmıştır. 

Gözlemevimiz türlü bağışlarla alet yönünden desteklenmiştir. Prof. Dr. H. Kienle’nin aracılığıyla Alman hükümetinin bağışladığı kısa dalga radyo alıcısı, Alman Bilim Akademisi’nin bağışı olan 13 cm çaplı tayfçeker ve kolimatör, Prof. Dr. Abdullah Kızılırmak’ın girişimiyle Almanya’da Alexander Von Humbolt Vakfının iris ışıkölçeri bağışı, Alman hükümetinin bağışladığı fotoelektrik gözlem düzeneği ve yazıcısı bunların en önemlilerindendir.

Gözlemevi’nde ilk gözlem, Doç. Dr. Abdullah Kızılırmak, Dr. Rümeysa Kızılırmak, Sezai Hazer, Ünal Akyol ve Şükrü Bozkurt’un 22 Haziran 1965 gecesi “değişen yıldız” gözlemi olmuştur. Gözlemevimizin temel gözlem ve araştırma alanı olan değişen yıldız gözlemleri böyle başlamış ve günümüze kadar gelmiştir. 

Gözlemevimizin ilk müdürlüğüne Prof. Dr. Abdullah Kızılırmak atanmış, yönetim kurulu üyeliklerine de Prof. Celal Saraç ve Ord. Prof. Dr. Hans Kienle seçilmişlerdir. Ege Üniversitesi Gözlemevi çalışmalarına kuruş yıllarının ışığıyla halen devam etmektedir. 

 

Gözlemevi Müdürlerimiz

Prof.Dr. Abdullah Kızılırmak (1968-1977)

Prof.Dr. Raymond H. Wilson (1977-1980)

Doç.Dr. Ömür Gülmen (1980-1981)

Prof.Dr. Sezai Hazer (1981-1984)

Doç.Dr. Ömür Gülmen (1984-1985)

Prof.Dr. İlhami Yavuz (1985-1994)

Prof.Dr. Şükrü Bozkurt (1994-1996)

Prof.Dr. Serdar Evren (1996-2009)

Prof.Dr. Zeynel Tunca (2009-2012)

Prof. Dr. Kadri Yakut (2013 - 2016)

Doç. Dr. Hasan Ali DAL (2016 - 2018)

 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ