EGE ÜNİVERSİTESİ

Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi

A48

Teleskop Altyapı Özellikleri Formu (A48)

Teleskop Marka/Modeli:

48cm Aynalı Teleskop (1968)

Teleskop Açıklığı (cm):

48cm

Teleskop Odak Oranı:

F13

Montür Türü:

(AltAz-Çatal, Eq-Çatal, Eq-Ger.)

Eq – Ger

Arayıcı (Finder) Özellikleri:

Açıklık, Odak uzaklığı, LaserPointer

8x50

Odak Düzlemi Algılayıcıları:

SSP5, 3 Kanallı Vilnius Fotometre