Çerez Örnek

Temel Zaman ve Konum Hesapları

Bu sayfada, Yer üzerinde verilen bir nokta ve tarih için temel gökbilim zaman ve konum hesapları yapılabilir. Konum hesapları için yarı-analitik gezegen kuramı VSOP87 (Bretagnon ve Francou, 1988, A&A, 202, 309) benimsenmiştir. Hesaplamalarda kullanılan eşitlikler Jean Meeus'un "Astronomical Algorithms" kitabının ikinci baskısından alınmıştır*.

 

VSOP87 kuramı kullanıldığında, Güneş'in konum hesabının -2000 yılından +6000 yılına kadar 1 yay saniyesi duyarlıkla yapılabileceği öngörülmektedir. Bununla beraber, evrensel zaman (UT) ve dinamik zaman (TD) arasındaki fark (ΔT) belirli bir düzende değişmediği için uzak geçmiş ve uzak geleceği duyarlı olarak temsil edebilen genel bir model yoktur. Bu nedenle ΔT değeri salt gözlemler üzerinden bulunabilmektedir. Sonuç olarak, uzak gelecek ve yüksek duyarlıklı gözlemlerin mevcut olmadığı uzak geçmiş için yapılacak hesapların duyarlığının daha düşük olması beklenmelidir.

 

Yer-Güneş uzaklığı "Astronomik Birim (AB)" cinsinden verilmiştir. Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) tarafından ortalama Yer-Güneş uzaklığı 149597870,700 km olarak tanımlanmıştır (IAU 2012, B2 başlıklı teklif). Konum hesaplarında azimut değerinin başlangıç noktası kuzey, artış yönü saat ibreleri yönü (doğuya doğru) olarak benimsenmiştir.

 

Hesaplama sonuçları, çoğu durumda JPL efemerislerinden elde edilen sonuçlarla tutarlı olsa da konumlarda yay dakikası mertebesinde farklılıklar olabilir. Ay'a ya da bir gezegene uzay aracı göndermek gibi amaçlar için çok yüksek duyarlıklı sonuçlara gereksinim duyulacağından bu sayfadaki hesaplamalar yerine JPL efemerislerinden elde edilen sonuçların kullanılması çok daha uygundur.

 

* Meeus, J. “Astronomical Algorithms”. Second edition 1998, Willmann-Bell, Inc.,Richmond, Virginia, USA.

 

  Zaman Bilgisi

Tarih:   
Yerel Zaman:   
Yerel Yıldız Zamanı:   
JD:   
Gün Doğumu:   
Öğlen:   
Gün Batımı:   
Ay Doğuşu:   
Meridyen Geçişi:   
Ay Batışı:   
Astronomik Tan Başı:   
Astronomik Tan Sonu:   

 

Güneş Verisi

α (h:m):   
δ (d:m):   
Azimut (d):   
Yükseklik (d):   
Yer-Güneş Uzaklığı:   
Günberi:   
Günöte:   

 

Ay Verisi

α (h:m):   
δ (d:m):   
Azimut (d):   
Yükseklik (d):   
Ay'ın yaşı ve evresi:   
Yer-Ay Uzaklığı:   
Enberi:   
Enöte:   

 

Mevsim Başlangıç Tarihleri

İlkbahar Başlangıcı:   
Yaz Başlangıcı:   
Sonbahar Başlangıcı:   
Kış Başlangıcı:   

 

Gezegenlerin Görünür Konumları

Gezegen α (h:m) δ (d:m) Güneş'e Uzaklık (AB) Doğma Meridyen Batma
Merkür
Venüs
Mars
Jüpiter
Satürn
Uranüs
Neptün


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ