EGE ÜNİVERSİTESİ

Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

SSP5 - A ışıkölçer, SSP serisindeki en duyarlı ve yanıt zamanı en kısa olan tek kanallı sıralı ışıkölçerdir. EUGUAM bünyesinde bulunan SSP5 ışıkölçerde, yanıt aralığı 830 nm'ye kadar uzanan R6358 fotokatlandırıcı tüp yer alır. SSP5 - A ışıkölçeri ile Johnson UBVR ve Strömgren uvby-β ışıkölçümü yapılabilir.